З нагоди 60-річчя закладу, яке колектив відзначив 28 квітня 2021 року, оновлено обкладинку збірника, що є втіленням Стратегії розвитку ЗВО та відображенням філософії наукового видання. У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід, конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України професор, кандидат юридичних наук. Київський університет права НАН України створено у 1995 році. Це один з найавторитетніших провідних навчальних закладів України та єдиний у нашій державі заклад освіти, підпорядкований Національній академії наук України.

актуальні проблеми правознавства

З лютого 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини. На сьогодні обіймає посаду начальника відділу кадрів та старшого викладача https://uanews.te.ua/ кафедри правознавства. Монографія містить результати дослідження розвитку економіки регіону засобами економіко-математичного моделювання.

Спеціалізація Фіскальна Діяльність

Начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач кафедри правознавства. З 1998 по 2001 рік навчалася в Київському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. Ткаченко Ірина Миколаївна– старший викладач кафедри правознавства.

Спеціалізація Нотаріальна Діяльність

Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови автоматизованих засобів контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики. У 2005 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України ім. З 2005 по 2008 роки працювала в органах прокуратури. У 2013 році закінчила аспірантуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”.