Конкурс проводитися шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів). 2.12. У разі коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсні. У разі коли фінансова підтримка програм (проектів, заходів) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, організатор конкурсу надсилає у зазначений строк відповідну інформацію Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

1) Учасник Конкурсу не складає бюджет Проекту, якщо він подає детальний локальний кошторис видів робіт по Проекту. Контекст Проекту – це середовище та чинники, що впливають на підготовку та реалізацію Проекту. У випадку виникнення сумнівів, Експертна комісія має право перевірити інформацію, що надана у таблиці. Опис інновації подається за стандартною формою, що наведена нижче.

У першому кварталі доцільно здійснювати заходи, виконувати роботи за рахунок власних коштів Учасника та залучених ним коштів партнерів. Якщо Учасником є орган самоорганізації населення, то це має бути рішення цього органу, погоджене з відповідною місцевою радою. Проекти (програми), що подаються на Конкурс, мають бути попередньо затверджені рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. У разі, якщо за результатами проведення публічних торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, читати передбачених проєктом, досягнута економія бюджетних коштів, за ініціативою Команди зазначені кошти першочергово витрачаються в межах діючого законодавства на цілі, передбачені проєктом. Партнери команд, а також будь-яка фізична чи юридична особа (далі – спонсор) має право долучитися до фінансування проєкту, що став переможцем, та/чи здійснити фінансування реалізації проєкту, що не став переможцем. Про це спонсор(-и) інформує(-ють) МРГ та Команду шляхом офіційного звернення(-нь).

Як здійснюється підготовка та реалізація проектів в рамках діяльності громадських організацій.

Учасники програми – 200 надавачів послуг, які задіяні до надання послуг 50 мультидисциплінарними мобільними командами. Пропонується проведення супервізії в режимі онлайн, оскільки всі поставлені завдання можуть бути виконані в даному режимі з одного боку, з іншого – економиться дуже великий ресурс на організацію виїзду супервізора, організацію мобільною командою міста проведення супервізії в даній місцевості, час витрачений на добирання тощо. Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства.

ІЕД оголошує конкурс грантів «Консолідуємося заради перемоги України»

В такому випадку мають додаватися обидва рішення відповідної ради. Конкурс кожного року розпочинається на основі рішення Ради Конкурсу, про що офіційно повідомляється через газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Текст оголошення про початок проведення Конкурсу Проектів та програм розвитку місцевого самоврядування розміщується також на веб-ресурсі Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню (). Експертна комісія — консультативно-дорадчий орган Ради Конкурсу, утворений з метою забезпечення кваліфікованої та об’єктивної експертизи Проектів (програм) Учасників Конкурсу.

Розроблення інновацій у сфері реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування:

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переліку громадських організацій, які можуть отримати фінансову підтримку з бюджету міста Києва, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються. Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної при організаторові конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2945), представники громадських організацій, творчих спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу. У разі коли фінансова підтримка для виконання програм (реалізації проектів, заходів) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, конкурсну пропозицію можуть подавати громадські організації та творчі спілки, які мають всеукраїнський статус.

Замовити

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу – в установленому порядку. Дія цього порядку поширюється на передбачені рішенням міської ради випадки надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства за рахунок коштів місцевого бюджету. Персональний склад міської конкурсної комісії погоджується з постійною комісією Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту і щорічно затверджується наказом директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого організатором конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних програм (реалізації проектів, заходів). Стратегічні пріоритетипроєкту– стійкість держави та суспільства, згуртованість та єдність.

3 рік – наступний за роком, в якому відбувалась реалізація; в цей період здійснюється аналіз наслідків реалізації проектів. Інформація про юридичних осіб, які є у Проекті (програмі) партнерськими організаціями, подається за нижче поданою формою. Для прискорення розрахунків та уникнення арифметичних помилок під час опрацювання бюджету розробникам рекомендується застосовувати програму Microsoft Excel. Заповнені бюджетні форми мають бути викладені у Проекті (програми) послідовно.