Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки. Враховуючи, що ГО, навіть всупереч своїм статутним документам здійснюють діяльність, направлену на допомогу нашій державі, благодійність, підтримку ЗСУ та населення, навряд чи з боку регуляторних органів будуть застосовані будь-які санкції. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Виконавчим директором/Президентом/ Головою. Відокремлені підрозділі представляють інтереси громадського об’єднання та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом громадського об’єднання. Порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників). Звичайно, можна скористатись послугами мережі Інтернет, де розміщено чимало текстів вже розроблених фахівцями статутів.

громадське об'єднання статут

Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності. Наглядова рада може не призначатися, якщо кількість членів Організації становить менше десяти. 5.4.eight. У засіданнях Правління беруть участь його члени особисто чи через уповноваженого представника з числа інших членів Правління за довіреністю.

Основні Вимоги До Статуту Громадського Обєднання

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на “Iнтерфакс-Україна”, суворо забороняється. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство “Українські Новини”, в будь-якому вигляді суворо заборонено. Реєстрація ГО дозволяє усунути ці перешкоди, оскільки, по-перше, ГО може мати власний рахунок в банку, що вже є не аби якою перевагою, оскільки для потенційних благодійників є зрозумілим кому саме вони переказують кошти. Мета (цілі) та напрями діяльності громадського об’єднання.

Державна Реєстрація Громадського Обєднання

Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів. Одноособовий виконавчий орган (Виконавчий директор) приймає рішення одноособово у формі наказів і засідань не потребує. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

13.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Засновниками громадської організації spravedlyvist-ato.org.ua можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

Ліквідація Центру проводиться за рішенням Загальних зборів Центру, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах Членів Центру, або на підставі рішення суду у порядку, передбаченому чинним законодавством. Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 4.6.four. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються його Головою, про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням за підписом Голови Правління Центру.

Водночас, після впровадження воєнного стану всі реєстраційні процедури зазнали змін, зокрема ГО. Статути громадських об’єднань викладаються державною мовою, письмово, пронумеровуються та не прошиваються. Статут є доволі складним документом, тому потребує уважного ставлення до підготовки його тексту.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів ГО «Вибір». Рішення на загальних зборах Приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації ГО «Вибір», звільнення від обов’язків членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів ГО «Вибір». thirteen.7.

Рада/Правління повідомляє членів громадського об’єднання про час і місце чергових Загальних зборів/Конференції не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

four.26. Ревізійна комісія підпорядковується виключно Загальним зборам Організації. 4.16. Голова Організації обирається Загальними зборами Організації з-поміж членів Організації строком на 2 роки (на термін повноважень Ради Організації).

Всі основні питання статутної діяльності Центру повинні вирішуються на Загальних зборах всіх членів або представників членів Центру. 10.1. Діяльність Організації припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів Організації у порядку, визначеному законодавством.